Výzva na RP - zlepšenie vybavenia školskej jedálne v ZŠ a SŠ

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) oznamuje, že z rozpočtu na rok 2021 vyčlenilo bežné a kapitálové finančné prostriedky na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v základných a stredných školách.

Cieľom je podpora zdravšieho životného štýlu žiakov, ktorej napomôže zlepšenie vybavenia školských jedální v základných a stredných školách formou nákupu moderných zariadení (napr. konvektomat, umývačka riadu, chladnička, chladiaci box, varný kotol, profesionálny robot, teplovzdušná rúra, ohrevný pult, profesionálna škrabka na zemiaky, digestor, a pod.).

Konečný termín na predloženie žiadostí o rozvojový projekt je 28. 02. 2021 do 23:59 hod. Žiadateľ vypĺňa žiadosť len na stránke ministerstva školstva on – line podľa inštrukcií uvedených v linku formulár žiadosti. Ministerstvo zabezpečí, aby OÚ v sídle kraja dostali potrebné informácie o žiadostiach na RP. Žiadateľ nezasiela žiadosť na OÚ v sídle kraja.

Ako pomoc pri podávaní žiadosti slúži vyplnený vzor a najčastejšie kladené otázky k projektom (odporúčame preštudovať, sú tam informácie ku KV a BV, k zasielaniu formulára pre jednotlivé typy školských jedálni a pod.). Po vyplnení údajov, pred odoslaním žiadosti, odporúčame vytlačiť si vyplnenú žiadosť. Po odoslaní žiadosti cez formulár, je žiadateľ informovaný o úspešnom zaslaní spolu s poďakovaním. V takomto prípade nie je žiaduce overovať si, či bola žiadosť úspešne podaná.

V prípade, ak má žiadateľ problémy s vypĺňaním žiadosti, otázky zasiela na jedalne@minedu.sk.

V prípade, že pri vypĺňaní žiadosti sa objavili nezrovnalosti medzi skutočným stavom a údajmi, ktoré automaticky doplnil systém, postupuje žiadateľ podľa inštrukcií v najčastejšie kladených otázkach - otázka č. 12.

Call centrum je k dispozícii v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 16.00 hod. na bezplatnom telefónnom čísle 0800 138 033 alebo e-mailovej adrese helpdesk@iedu.sk.

Výzva na predkladanie rozvojových projektov 

Formulár 

Formulár – vyplnený vzor 

FAQ - Najčastejšie kladené otázky (16. 2. 2021)

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku