Výzva na predkladanie žiadostí o registráciu v rámci programu SLUŽBY PRE MLADÝCH

  • Dátum: 23.10.2017
Odbor mládeže MŠVVaŠ SR v spolupráci s IUVENTOU uskutočnili reformu programu SLUŽBY PRE MLADÝCH a pripravili dve výzvy, cieľom  ktorých je registrácia oprávnených žiadateľov pre budúce posudzovanie žiadostí o dotáciu v rámci programu SLUŽBY PRE MLADÝCH na roky 2018 – 2020. Výzva SLUŽBY/1/R/2018 je určená poskytovateľom informačno-poradenských služieb pre mládež, výzva SLUŽBY/2/R/2018 je určená poskytovateľom služieb dobrovoľníctva mladým.  Uzávierka predkladania žiadostí je v piatok 24. novembra 2017. Výzva je dostupná v sekcii Aktuálne výzvy
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku