Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu PODPORA mládežníckych organizácií

  • Dátum: 13.09.2017
Odbor mládeže MŠVVaŠ SR v spolupráci s Iuventou a Radou mládeže Slovenska pripravili výzvu na predkladanie žiadostí o registráciu na roky 2018 – 2020 v rámci programu Podpora mládežníckych organizácií, ktorej cieľom je registrácia oprávnených žiadateľov pre budúce posudzovanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež 2014-2020. Účelom výzvy je podpora mládežníckych organizácií, ktoré zabezpečujú aktivity, opatrenia a výstupy v prospech mládeže prostredníctvom systematickej práci s mládežou. Aktivity sú zamerané na neformálne vzdelávanie v práci s mládežou a na rozvoj mládežníckej politiky na Slovensku. Uzávierka predkladania žiadostí je v piatok 27. októbra 2017. Výzva je dostupná v sekcii Aktuálne výzvy
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku