Výzva Komisie J. Williama Fulbrighta pre stredné školy na Slovensku, ktoré majú záujem o asistentov výučby anglického jazyka v akademickom roku 2022/2023 z USA

Stredné školy v SR môžu požiadať o ročné hosťovanie (10 mesiacov) amerického lektora/asistenta, absolventa štvorročného bakalárskeho štúdia v USA, ktorý bude na škole asistovať učiteľovi alebo samostatne učiť angličtinu. Lektor sa môže podieľať na výučbe v rozsahu maximálne 15 - 18 hodín týždenne. Lektor spolupracuje s učiteľom angličtiny a v prípade, že sa osvedčí, môže mu byť prenechaná zodpovednosť za samostatné vyučovanie. Lektor je finančne zabezpečený, škole nevzniká žiadna finančná záťaž.

Výzva na prihlasovanie škôl je zverejnená na stránke Fulbrightovej komisie na linku http://www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/asistenti-vyucby-anglictiny-pre-stredne-skoly

Termín na podávanie prihlášok je 17. január 2022. Prihlasovanie prebieha zaslaním online formuláru. O výsledkoch výberu bude Fulbrightova komisia informovať v priebehu marca 2022.

Informácia bola zverejnená aj na FB stránke Fulbrightovej komisie (https://www.facebook.com/FulbrightSlovakia/photos/a.190462121029929/4450292595046839/)

Našim záujmom je, aby sa uvedená informácia rozšírila potenciálnym záujemcom zo stredných škôl na celom Slovensku.

Skočiť na začiatok stránky