Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Výzva k podávaniu návrhov na spoločné projekty v oblasti výskumu medzi Slovenskom a Francúzskom na roky 2010-2011

24.04.2009

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci so Sekciou vedy a techniky Ministerstva školstva SR vypísala výzvu k podávaniu návrhov na spoločné projekty výskumu a vývoja podporujúce spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a Francúzskej  republike.
Definovanými nie sú žiadne prioritné výskumné oblasti. Návrhy projektov môžu predkladať právnické ako aj fyzické osoby výskumu a vývoja v SR a to vo všetkých vedných oblastiach.

Dátum otvorenia výzvy je 22. apríl 2009, dátum ukončenia výzvy 22. jún 2009.

Viac informácií nájdete na www.apvv.sk