Vysoké školy a študentské domovy (aktualizované 13. 5. 2021)

Manuál pre vysoké školy a študentské domovy a internáty a Covid Automat pre vysoké školy, obsahuje základné prevádzkové podmienky vysokých škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov. Dokumenty boli aktualizované dňa 13. 5. 2021.

 
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku