Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Vysoká škola v Sládkovičove

Dátum skončenia komplexnej akreditácie činností vysokej školy je 18. august 2011