Vyšehradská štvorka (V4)

Protokol zo zasadnutia riadiaceho výboru športových súťaží krajín V4 „Olympijské nádeje“ + kalendár súťaží Olympijských nádejí 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku