Vykonané skúšky odbornej spôsobilosti kontrolóra

Na základe uskutočnených skúšok odbornej spôsobilosti kontrolóra, ktoré sa vykonávajú v súlade s § 11 ods. 3 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so Skúšobným poriadkom z 23.augusta 2017 boli spracované nasledovné protokoly zo skúšky odbornej spôsobilosti kontrolóra.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku