Vyhodnotenie výzvy – Spolu múdrejší

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) oznamuje, že z rozpočtu na rok 2021 vyčlenilo bežné finančné prostriedky na rozvojový projekt „Spolu múdrejší“.

Cieľom rozvojového projektu „Spolu múdrejší“ je podporiť tie školy, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov, ohrozených školským neúspechom, resp. s nedostatočným dištančným vzdelávaním, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v stanovenom rozsahu.

Do rozvojového projektu sa prihlásilo bezmála 500 škôl, pričom najvýraznejšie boli zastúpené školy, ktoré vzdelávajú žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo žiakov, ktorých rodiny žijú v hmotnej núdzi. Školy majú ambíciu zrealizovať najmenej 435 000 žiakohodín doučovania. Približne 3000 kmeňových, bývalých či budúcich učiteľov plánuje pomáhať zmierňovať dôsledky pandémie doučovaním žiakov počas nasledujúcich mesiacov.

Nižšie sú zverejnené zoznamy škôl, ktoré boli úspešné pri žiadosti o rozvojový projekt. Školy zo zoznamu prvej vlny a druhej vlny obvyklým spôsobom dostanú finančné prostriedky na realizáciu projektu. V prípade otázok je potrebné písať na spolumudrejsi@minedu.sk

Zoznam úspešných škôl (prvá vlna – zverejnené 6. 4. 2021)

Zoznam úspešných škôl (druhá vlna – zverejnené 15. 4. 2021)

Manuál 

Vzor triednej knihy (doučujúceho) 

Vzor vyplnenej triednej knihy (doučujúceho) 

Najčastejšie kladené otázky (aktualizované 15. 4. 2021)

Archív

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku