Vyhodnotenie výzvy „Predškoláci“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) zverejňuje vyhodnotenie rozvojového projektu „Predškoláci“.

Jeho cieľom je podpora pre tie materské školy, ktoré otvoria nové triedy v materskej škole alebo v dočasných priestoroch pre poskytovanie povinného predškolského vzdelávania. Z finančných prostriedkov vo výške max. 10 000 eur na jeden rozvojový projekt môže zriaďovateľ prostredníctvom riaditeľa materskej školy nakúpiť vybavenie pre novovzniknutú triedu v materskej škole alebo v dočasných priestoroch na poskytovanie povinného predprimárneho vzdelávania.

Finančné prostriedky je potrebné vyčerpať do 31.8.2021.

Zoznam podporených žiadateľov


Najčastejšie kladené otázky
 

Archív

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku