Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Vyhodnotenie priebehu tretieho dňa maturitných skúšok

19.03.2009

     MŠ SR zastúpené Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania môže potvrdiť, že v tretí deň štátnej maturitnej skúšky nebol jej priebeh taktiež ničím narušený.
     Približne 9 500 maturantov začalo o 9:45 h vypĺňať testy externej časti písomnej skúšky z matematiky. Z toho zhruba 400 žiakov si vyskúšalo maturitu online. Na vyriešenie testu mali maturanti 120 minút.
Podľa krajov malo maturovať z matematiky prihlásených 1 427 maturantov v Bratislavskom, 643  v Trnavskom, 1 102 v Trenčianskom a 784 v Nitrianskom kraji. Ďalších 1 719 v Žilinskom, 1 073 v Banskobystrickom, 1 448 v Prešovskom a 1 272 v Košickom kraji.
     Okrem toho v školách s vyučovacím jazykom maďarským písali žiaci externé testy v maďarskej verzii - v Bratislavskom kraji 13 žiakov, v Trnavskom 116, v Nitrianskom 268, v Banskobystrickom 24 a v Košickom kraji 46 žiakov. 

Bratislava 19. marec 2009