Vyhodnotenie „Letné školy 2021“

Letné školy sú súčasťou opatrení MŠVVaŠ SR na zmiernenie dopadov krízového obdobia počas epidémie COVID 19. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje vyhodnotenie žiadostí o organizáciu Letných škôl pre základné školy a pre stredné školy. Zároveň ďakujeme pedagogickým zamestnancom, odborným zamestnancom a nepedagogickým zamestnancom škôl, dobrovoľníkom, neziskovému sektoru, pracovníkom komunitných centier, študentom a ďalším, ktorí venujú svoj čas v horúcom lete žiakom, lebo tí potrebujú ich pomoc. 

 

  • Letná škola 2021 – Základné školy
  • Letná škola 2021 – Stredné odborné školy
  • Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku