Vyhlásenie výzvy "Predškoláci"

Aktualita: V prípade, že bude daná materská škola zaradená do siete škôl a školských zariadení až od 1. 9. 2021, je možné, aby si podala žiadosť, avšak musí o túto možnosť požiadať prostredníctvom mailovej adresy predskolaci@minedu.sk. Následne jej budú zaslané pokyny, ako aj osobitný formulár žiadosti.

Prihlasovanie do projektu je predĺžené do 16. 6. 2021. Vyhodnotenie projektu bude zverejnené najneskôr do 28. 6. 2021.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) oznamuje, že z rozpočtu na rok 2021 vyčlenilo bežné finančné prostriedky na rozvojový projekt „Predškoláci“.

Jeho cieľom je podporiť tie materské školy, ktoré otvoria nové triedy v materskej škole alebo v dočasných priestoroch pre poskytovanie povinného predškolského vzdelávania. Z finančných prostriedkov vo výške max. 10 000 eur na jeden rozvojový projekt môže zriaďovateľ prostredníctvom riaditeľa materskej školy nakúpiť vybavenie pre novovzniknutú triedu v materskej škole alebo v dočasných priestoroch na poskytovanie povinného predprimárneho vzdelávania.

Finančné prostriedky je potrebné vyčerpať do 31.8.2021.

Potencionálnym žiadateľom odporúčame pozorne si preštudovať všetky materiály zverejnené spolu s výzvou nižšie.

Žiadosť je možné poslať formou elektronického FORMULÁRA na adrese: http://predskolaci.iedu.sk/ alebo ako je uvedené v aktualite na začiatku stránky.

V prípade otázok je potrebné písať na adresu: predskolaci@minedu.sk

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku