Vyhlásenie výzvy "Letná škola 2021"

Aktualita: Vyhodnotenie projektov Letnej školy pre ZŠ a SŠ zverejníme najneskôr 25. 6. 2021.

  • Letná škola 2021 – Základné školy
  • Letná škola 2021 – Stredné odborné školy
  • Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku