Výchovné, psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo

     Základnými zložkami systému výchovného poradenstva a prevencie sú zariadenia výchovného, psychologického a špeciálnopedagogického poradenstva a prevencie (ďalej len "poradenské zariadenie"), ktorých súčasťou je
 •     centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (Adresár),
 •     centrum špeciálnopedagogického poradenstva (Adresár)

Zoznam kontaktných údajov zamestnancov odborov školstva okresných úradov v sídle krajov, zoznam školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie  poverených metodickým usmerňovaním a zoznam zdrojových centier

K ďalším zložkám systému výchovného poradenstva a prevencie patrí:
 •     výchovný poradca
 •     školský psychológ
 •     školský špeciálny pedagóg
 •     liečebný pedagóg
 •     sociálny pedagóg
 •     koordinátor prevencie

     Adresár poradní, ako aj špeciálnych výchovných zariadení (diagnostické centrá, liečebno - výchovné sanatóriá a reedukačné centrá) nájdete na tejto stránke.
 
 • Dokumentácia a materiály
 • Psychologické poradenstvo
 • Špeciálnopedagogické poradenstvo
 • Výchovné poradenstvo
 • HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku