Výberové konanie na členov Akreditačnej komisie pre špecializované činnosti v oblasti práce s mládežou

11.09.2015
Výberové konanie na členov Akreditačnej komisie pre špecializované činnosti v oblasti práce s mládežou
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku