Vstup na územie SR

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!!! - všetky osoby ktoré vstupujú na územie SR sú povinné sa registrovať na portáli: https://korona.gov.sk/ehranica-test-v2/

Od 19.07.2021 platí, že karanténa sa nebude vzťahovať na plne zaočkované osoby z pohľadu vyhlášky ÚVZ SR č. 231, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky.

Za plne očkovanú osobu sa na účely tejto vyhlášky považuje:

a) osoba najmenej 14 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,

b) osoba najmenej 21 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, alebo

c) osoba najmenej 14 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19

- Pre osoby, ktoré sa zaočkovali pred 9. júlom 2021 a po novom nebudú spĺňať definíciu plne zaočkovanej osoby, sa izolácia skončí obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 (test bude hradený štátom), pričom laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19 je možné vykonať už v prvý deň karantény. Toto prechodné ustanovenie bude platiť 14 dní od účinnosti vyhlášky, teda sa bude vzťahovať na osoby, ktoré na územie SR prídu do 2. augusta 2021 do 6:00. 

 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!!! - všetky osoby ktoré vstupujú na územie SR sú povinné sa registrovať na portáli: https://korona.gov.sk/ehranica-test-v2/

Karanténa sa po vstupe na územie SR nevzťahuje na osoby, ktoré budú disponovať negatívnym výsledkom RT PCR testu nie starším ako 72 hodín a:

- sú športovcami, členmi realizačných tímov, rozhodcami a členmi organizačného výboru, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom účasti na medzinárodnom športovom podujatí, ktoré bolo ohlásené príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva na základe podporného stanoviska Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako jednorazové hromadné podujatie s dĺžkou trvania do 48 hodín,

- sú športovcami, členmi realizačných tímov, rozhodcami a členmi organizačného výboru, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom účasti na medzinárodnom športovom podujatí, ktoré bolo ohlásené príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva na základe podporného stanoviska Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako jednorazové hromadné podujatie s dĺžkou trvania nad 4 dni,

- osoby podieľajúce sa na audiovizuálnej tvorbe, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom účasti na niektorom z vyššie uvedených medzinárodných športových podujatí.
Všetky osoby musia byť schopné sa pri vstupe na územie SR preukázať pozývacím listom od organizátora jednorázového hromadného podujatia.

-Karanténne povinnosti sa po vstupe na územie SR nevzťahujú na reprezentantov Slovenskej republiky alebo členov realizačných tímov podľa dekrétu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, vrátane držiteľov dekrétu kandidáta Hier XXXII. olympiády Tokio 2020 alebo XVI. paralympijských hrách Tokio 2020. Všetky osoby musia disponovať negatívnym výsledkom RT PCR testu nie starším ako 72 hodín (dekrét Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky nie je potrebné žiadať v prípade zaočkovaného reprezentanta, alebo reprezentanta do 18 rokov v prípade, že žije v domácnosti s osobami, ktoré nie sú v domácej izolácií - platné do 9. augusta 2021).


Žiadosti o udelenie dekrétu reprezentanta SR alebo člena realizačného tímu je oprávnený žiadať LEN národný športový zväz, Slovenský olympijský a športový výbor alebo rezortné športové strediská (Národné športové centrum, Vojenské športové centrum DUKLA, Športové centrum polície).
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky udeľuje jednorazové dekréty pre vstup na územie SR reprezentantom SR a členom realizačného tímu, na základe odôvodnenej žiadosti, ako by prípadná karanténa mohla narušiť prípravu, alebo účasť na inom športovom podujatí.
Žiadosti o udelenie dekrétu reprezentanta SR alebo člena realizačného tímu je potrebné zasielať LEN elektronicky (meno, priezvisko, dátum narodenia, zväz/stredisko, športovec/člen realizačného tímu) v tele e-mailu na adresu: martin.lehocky@minedu.sk .


 
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku