Vstup na územie SR

Karanténne povinnosti sa po vstupe na územie SR nevzťahujú na osoby, ktoré budú disponovať negatívnym výsledkom RT PCR testu nie starším ako 72 hodín alebo antigénového testu nie staršieho ako 48 hodín a:
- sú športovcami, členmi realizačných tímov, rozhodcami a členmi organizačného výboru, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom účasti na medzinárodnom športovom podujatí, ktoré bolo ohlásené príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva na základe podporného stanoviska Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako jednorazové hromadné podujatie s dĺžkou trvania do 48 hodín,
- sú športovcami, členmi realizačných tímov, rozhodcami a členmi organizačného výboru, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom účasti na medzinárodnom športovom podujatí, ktoré bolo ohlásené príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva na základe podporného stanoviska Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako jednorazové hromadné podujatie s dĺžkou trvania nad 4 dni,
- sú športovcami a členmi realizačných tímov, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom vrcholovej športovej prípravy v Karanténnom tréningovom centre pre vrcholový šport X-Bionic, Dubová ulica 33/A, 931 01 Šamorín, pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
- osoby podieľajúce sa na audiovizuálnej tvorbe, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom účasti na niektorom z vyššie uvedených medzinárodných športových podujatí.
Všetky osoby musia byť schopné sa pri vstupe na územie SR preukázať pozývacím listom od organizátora jednorázového hromadného podujatia.

-Karanténne povinnosti sa po vstupe na územie SR nevzťahujú na reprezentantov Slovenskej republiky alebo členov realizačných tímov podľa dekrétu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, vrátane držiteľov dekrétu kandidáta Hier XXXII. olympiády Tokio 2020 alebo XVI. paralympijských hrách Tokio 2020. Všetky osoby musia disponovať negatívnym výsledkom RT PCR testu nie starším ako 72 hodín alebo antigénového testu nie staršieho ako 48 hodín.
Žiadosti o udelenie dekrétu reprezentanta SR alebo člena realizačného tímu je oprávnený žiadať LEN národný športový zväz, Slovenský olympijský a športový výbor alebo rezortné športové strediská (Národné športové centrum, Vojenské športové centrum DUKLA, Športové centrum polície).
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky udeľuje jednorazové dekréty pre vstup na územie SR reprezentantom SR a členom realizačného tímu, na základe odôvodnenej žiadosti, ako by prípadná karanténa mohla narušiť prípravu, alebo účasť na inom športovom podujatí.
Žiadosti o udelenie dekrétu reprezentanta SR alebo člena realizačného tímu je potrebné zasielať LEN elektronicky (meno, priezvisko, dátum narodenia, zväz/stredisko, športovec/člen realizačného tímu) v tele e-mailu na adresu: martin.lehocky@minedu.sk alebo adam.chvila@minedu.sk .

Karanténne povinnosti sa po vstupe na územie SR nevzťahujú na osoby, ktoré sú hráčmi športových tímov, členmi realizačných tímov alebo rozhodcami a zúčastňujúcich sa nasledovných športových súťaží: TIPOS extraliga, ICE Hockey League, FORTUNA Liga, Niké Handball Extraliga, Extraliga muži, Extraliga ženy, Slovenská basketbalová liga, Extraliga ženy alebo MOL Liga. Všetky vyššie osoby musia pri vstupe na územie SR disponovať negatívnym výsledkom RT PCR testu nie starším ako 72 hodín alebo antigénového testu nie staršieho ako 48 hodín. V prípade nadnárodných súťaží: TIPOS extraliga, ICE Hockey League a MOL Liga je dostačujúci negatívny výsledok antigénového testu nie starším ako 7 dní.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku