Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Všeobecne záväzné predpisy účinné do 31.12.2015

 
Zákon č. 384/2013 o používaní a ochrane paralympijskej symboliky a o Slovenskom paralympijskom výbore
 
Zákon č. 528/2010 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z.
 
Vyhlásenie č. 28/2009 Z. z. predsedu NR SR - úplné znenie zákona č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre
 
Vyhláška č. 542/2008 Z. z. Ministerstva školstva SR o postupe pri vykonávaní dopingovej kontroly a pri nakladaní s odobratými biologickými vzorkami športovca
 
Zákon č. 462/2008 ktorým sa menia niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike
 
Vyhláška č. 444/2008 Ministerstva školstva SR o akreditačnej komisii pre oblasť telesnej kultúry a o Jednotnom vzdelávacom systéme odborníkov v športe SR
 
Zákon č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 
Zákon č. 226/1994 Z.z. o používaní a ochrane olympijskej symboliky a SOV