Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Vo Vysokých Tatrách diskutovali riaditelia škôl

23.10.2015
     S viac ako 300 riaditeľmi základných škôl sa stretol minister školstva Juraj Draxler počas celoslovenského zasadania Združenia základných škôl Slovenska.
     V takmer dvojhodinovej diskusii sa venovali dôležitým problémom školstva, vzdelávania a ich možným riešeniam. Dotkli najmä tém financovania škôl, štruktúry a nastavenia kontinuálneho vzdelávania, debyrokratizácie, zjednotenia rozdelenia kompetencií či finančného ohodnotenia pedagogických a nepedagogických pracovníkov. K tejto téme sa vyjadril aj predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pavel Ondek.
     Na záver stretnutia vyjadril minister školstva spokojnosť so stretnutím a plány pokračovať v takýchto diskusiách aj v budúcnosti: „Ďakujem, že ma zástupcovia škôl medzi sebou priaznivo prijali. Som rád najmä za otázky na telo, ktoré sú naozaj dôležité. Snažím sa, aby som mal feedback a informácie čo sa deje na školách priamo od ich zástupcov a dostával podnety na zlepšenie priamo zo školského prostredia.“