Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Vnútorné rezortné predpisy

 • Vnútorné rezortné predpisy vydané v roku 2019
 • Vnútorné rezortné predpisy vydané v roku 2018
 • Vnútorné rezortné predpisy vydané v roku 2017
 • Vnútorné rezortné predpisy vydané v roku 2016
 • Vnútorné rezortné predpisy vydané v roku 2015
 • Vnútorné rezortné predpisy vydané v roku 2014
 • Vnútorné rezortné predpisy vydané v roku 2013
 • Vnútorné rezortné predpisy vydané v roku 2012
 • Vnútorné rezortné predpisy vydané v roku 2011
 • Vnútorné rezortné predpisy vydané v roku 2010
 • Vnútorné rezortné predpisy vydané v roku 2009
 • Vnútorné rezortné predpisy vydané v roku 2008
 • Vnútorné rezortné predpisy vydané v roku 2007
 • Vnútorné rezortné predpisy vydané v roku 2006
 • Vnútorné rezortné predpisy vydané v roku 2005
 • Vnútorné rezortné predpisy vydané v roku 2004