Víťazi národného kola RoboRAVE na celosvetovom finále RoboRAVE International – 2018

  • Dátum: 06.06.2018
Na celosvetovom finále robotickej súťaže RoboRAVE International – 2018, ktoré sa konalo 10. – 12. mája 2018 v Albuquerque, v Novom Mexiku, USA sa zúčastnili dva slovenské tímy, z ktorých tím Fire Breathing Rubber Duckies (FBRD), zložený zo študentov Gymnázia VPT v Martine, angažujúcich sa pri ICM, n.o. Martin, sa umiestnil za tímami z Číny a Čiech na treťom – bronzovom mieste v kategórii „Fire Fighting“ (Hasenie ohňa), čo je najnáročnejšia kategória celej súťaže autonómnych robotov, v ktorej musia roboty zhotovené členmi tímov nájsť a zhasnúť 4 rôzne vysoké horiace sviečky, z ktorých 3 sú schované za stenami rôznych tvarov.
 
Účasťou na súťaži sa podporilo zavedenie praktických zručností do neformálneho vzdelávania, aby mladí ľudia mohli objavovať a prijať svoju identitu a hodnotu, svoj talent v oblasti technického myslenia a otvorili sa im možnosti zmysluplného trávenia voľného času mimo formálneho vzdelávania.
 
Tým bol naplnený cieľ projektu ICM, n.o. Martin - zvýšiť kompetencie mladých ľudí pri príprave na ich spoločenský a pracovný život, učiť sa efektívne navzájom pracovať v skupinách - tímoch, v ktorých sa zapojením do aktivít spojených s riešením nastolených problémov pri stavbe robotov vymieňajú skúsenosti, pričom v diskusii sa formujú ich tvorivé konštruktérske schopnosti a práca v tíme. Aktivitou ukázali cestu ako mladí ľudia môžu uplatniť svoj talent a zručnosť v ďalšom pracovnom živote nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.
 
Na robotickej súťaži RoboRAVE sa celkovo prezentovalo 1 500 súťažiacich z 20 krajín celého sveta. Význam podujatia a reprezentácie Slovákov v USA si uctil aj veľvyslanec SR pri OSN pán Michal Mlynár, ktorý prijal slovenské tímy v sídle OSN v New Yorku. Pracovníci stálej misie SR pri OSN ich oboznámili s poslaním SM SR pri OSN, s jej úlohami, diskutovali o aktuálnej situácii vo svete, v priestoroch OSN mali možnosť nahliadnuť do miest, kde bežní návštevníci nemajú prístup.
 
Aktivita je financovaná z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku