» Ministerstvo » Vedenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Vedenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR


Peter Plavcan

prof. Ing. Peter Plavčan CSc.
minister školstva, vedy, výskumu a športu SR

     Peter Plavčan sa narodil 22. júna 1960. V roku 1983 úspešne ukončil štúdium na Fakulte riadenia Vysokej školy ekonomickej v Bratislave. V roku 1994 získal titul CSc. v odbore pedagogika na Univerzite Komenského v Bratislave, v roku 1997 sa habilitoval na docenta v odbore ekonomika a riadenie podnikov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Titul profesora získal v odbore technológia vzdelávania na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v roku 2005.
     V rokoch 1984 – 1990 pracoval vo vtedajšom Ústave informácií a prognóz školstva a od roku 1991 na Ministerstve školstve, vedy, výskumu a športu SR, kde prešiel postupne funkciami riaditeľa odboru vysokoškolského vzdelávania a generálneho riaditeľa sekcie vysokého školstva, vedy a výskumu. Dlhodobo sa aktívne taktiež podieľal na práci viacerých medzinárodných výborov v rámci Rady Európy, OECD a Európskej komisie. Do funkcie ministra ho navrhla Slovenská národná strana.


KrajnaK2
Mgr. Peter Krajňák
štátny tajomník


      Peter Krajňák sa narodil 15. septembra 1981 v Prešove. V roku 2007 úspešne ukončil štúdium na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. V rokoch 2007 - 2012 pôsobil ako učiteľ na ZŠ s MŠ v obci Svinia, okr. Prešov.
      Od roku 2012 pracoval na Úrade splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny. Od roku 2014 až podnes vykonával pedagogickú činnosť na Súkromnej SOŠ ELBA v Prešove. Od roku 2010 pôsobí ako poslanec mestského zastupiteľstva v Prešove a od roku 2013 aj ako poslanec Prešovského samosprávneho kraja. Angažuje sa v rusínskom národnostnom hnutí a aktívne pracuje s rómskou mládežou. Do funkcie štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ho vymenovala vláda SR ako zástupcu strany Most - Híd 22. marca 2016.


Nachtmanova
Mgr. Oľga Nachtmannová, PhD.
štátna tajomníčka


     Oľga Nachtmannová sa narodila 14. júla 1963 v Považskej Bystrici. V roku 1987 úspešne ukončila vysokoškolské štúdium na Bieloruskej štátnej univerzite v Minsku, titul PhD. získala v roku 2006 na Ekonomickej univerzite v Bratislave.
     Je dlhoročnou vysokoškolskou pedagogičkou. Na Ekonomickej univerzite v Bratislave prednáša problematiku riadenia ľudských zdrojov a organizácie práce, ktorej sa venuje aj v rámci vedeckej činnosti.  Ako vedúca  projektov VEGA riešila so svojím tímom taktiež otázku flexiistoty v kontexte Lisabonských stratégií (2010, 2020), ako aj stratégie Európa 2020.
     V rokoch 2006 – 2010 a 2012 – 2016 bola ako poslankyňa NR SR za SMER –SD členkou výboru pre európske záležitosti a výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Od roku 2007 zastáva funkciu členky Stálej delegácie NR SR v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy, pričom od roku 2009 je vedúcou delegácie.
     Poslanecký mandát získala aj v parlamentných voľbách v roku 2016 a ako poslankyňa NR SR pracovala vo výbore pre európske záležitosti a v ústavnoprávnom výbore. Do funkcie štátnej tajomníčky bola ako nominantka strany SMER-SD uvedená 18. novembra 2016.

Helena-Polakova
PhDr. Helena Poláková, PhD.
generálna tajomníčka služobného úradu

     Helena Poláková sa narodila 17. júna 1966. V roku 1988 úspešne ukončila štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odbore žurnalistika. V roku 2012 získala titul PhD. na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave v odbore podnikový manažment.
     V rokoch 1988 – 1999 pracovala ako redaktorka a moderátorka v Slovenskom rozhlase a v Rádiu Twist. Od roku 1999 až do roku 2015 pôsobila prevažne na pozícii hovorkyne v SPP,  ZMOS a na Paneurópskej vysokej škole.
     Na ministerstve školstva vedy výskumu a športu zastávala pozíciu riaditeľky komunikačného odboru a pracovala na sekcii vysokých škôl, vedy a výskumu.