Vedenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR


Martina-Lubyova2

JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD.
ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR


     JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD. je absolventkou Matematicko-fyzikálnej fakulty a Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci postgraduálneho štúdia získala titul PhD v odbore ekonómia od State University of New York a CERGE-EI v Prahe, a titul PhD v odbore štatistika od Ekonomickej univerzity v Bratislave.
     V rámci profesionálnej kariéry pôsobila na domácich i zahraničných pracoviskách, akými sú napríklad Národohospodářský ústav Českej akadémie vied v Prahe, Tinbergen Institute v Amsterdame, Institut für Höhere Studien vo Viedni, OECD v Paríži a v Medzinárodnej organizácii práce v subregionálnom úrade pre južnú Áziu so sídlom v Nai Dillí a ako riaditeľka subregionálneho úradu pre východnú Európu a strednú Áziu so sídlom v Moskve.
     Od roku 2010 sa venovala výskumnej činnosti na Prognostickom ústave SAV, od roku 2013 bola jeho riaditeľkou a po jeho zlúčení s ďalšími pracoviskami SAV bola riaditeľkou novovzniknutého Centra spoločenských a psychologických vied SAV. Venovala sa pedagogickej činnosti na Fakulte sociálnych vied Univerzity Karlovej v Prahe a na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave. Je autorkou a spoluautorkou vyše 100 vedeckých, odborných a popularizačných publikácií.

KrajnaK2
Mgr. Peter Krajňák
štátny tajomník


      Peter Krajňák sa narodil 15. septembra 1981 v Prešove. V roku 2007 úspešne ukončil štúdium na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. V rokoch 2007 - 2012 pôsobil ako učiteľ na ZŠ s MŠ v obci Svinia, okr. Prešov.
      Od roku 2012 pracoval na Úrade splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny. Od roku 2014 až podnes vykonával pedagogickú činnosť na Súkromnej SOŠ ELBA v Prešove. Od roku 2010 pôsobí ako poslanec mestského zastupiteľstva v Prešove. Angažuje sa v rusínskom národnostnom hnutí a aktívne pracuje s rómskou mládežou. Do funkcie štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ho vymenovala vláda SR ako zástupcu strany Most - Híd 22. marca 2016.

Nachtmanova
Mgr. Oľga Nachtmannová, PhD.
štátna tajomníčka


     Oľga Nachtmannová sa narodila 14. júla 1963 v Považskej Bystrici. V roku 1987 úspešne ukončila vysokoškolské štúdium na Bieloruskej štátnej univerzite v Minsku, titul PhD. získala v roku 2006 na Ekonomickej univerzite v Bratislave.
     Je dlhoročnou vysokoškolskou pedagogičkou. Na Ekonomickej univerzite v Bratislave prednáša problematiku riadenia ľudských zdrojov a organizácie práce, ktorej sa venuje aj v rámci vedeckej činnosti.  Ako vedúca  projektov VEGA riešila so svojím tímom taktiež otázku flexiistoty v kontexte Lisabonských stratégií (2010, 2020), ako aj stratégie Európa 2020.
     V rokoch 2006 – 2010 a 2012 – 2016 bola ako poslankyňa NR SR za SMER –SD členkou výboru pre európske záležitosti a výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Od roku 2007 zastáva funkciu členky Stálej delegácie NR SR v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy, pričom od roku 2009 je vedúcou delegácie.
     Poslanecký mandát získala aj v parlamentných voľbách v roku 2016 a ako poslankyňa NR SR pracovala vo výbore pre európske záležitosti a v ústavnoprávnom výbore. Do funkcie štátnej tajomníčky bola ako nominantka strany SMER-SD uvedená 18. novembra 2016.

ST3_3a
Mgr. Jozef Gönci
štátny tajomník


     Jozef Gönci sa narodil 18. marca 1974 v Košiciach. V roku 2005 úspešne ukončil štúdium na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave.
      Ako športový strelec patril medzi najúspešnejších reprezentantov Slovenska v histórii, je dvojnásobným medailistom z LOH, dvojnásobným majstrom sveta a sedemnásobným európskym šampiónom. V rokoch 1998 a 1999 bol vyhlásený za najlepšieho športového strelca sveta. Športovú kariéru ukončil po LOH v Londýne 2012. V roku 1993 sa stal profesionálnym vojakom a členom klubu VŠC Dukla Banská Bystrica, kde následne pôsobil aj ako tréner a riaditeľ odboru riadenia športu.
      Od roku 2002 bol členom a v rokoch 2006 - 2016 aj predsedom komisie športovcov Slovenského olympijského výboru. V roku 2006 sa stal tiež členom výkonného výboru SOV a v roku 2016 bol zvolený za viceprezidenta SOV. V rokoch 2006 - 2010, 2012 - 2014 a od roku 2016 bol členom rady ministra školstva pre šport. Do funkcie štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre šport ho vymenovala vláda SR 12. decembra 2018.

GTSU_MSch
Ing. Mario Schrenkel
generálny tajomník služobného úradu

    Mario Schrenkel sa narodil 9. augusta 1969. V roku 1999 absolvoval štúdium na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave a získal titul inžinier ekonómie.     
     V rokoch 1999 až 2002 pracoval v oblasti cenných papierov, pričom pôsobil aj na riadiacich postoch na Úrade pre finančný trh. V rokoch 2002 až 2006 zastával manažérske funkcie vo viacerých súkromných spoločnostiach z oblasti poisťovníctva. Po dvojročnom pôsobení v súkromnej firme zameranej na konzultačnú a obchodnú činnosť nastúpil na manažérske pozície v oblasti bankovníctva, kde v rokoch 2010 až 2012 stál na čele Exportno-importnej banky SR ako predseda Rady banky a generálny riaditeľ. Následne pracoval tri roky v súkromnej výrobnej spoločnosti v ČR patriacej pod medzinárodný priemyselný holding. Od decembra 2016 zastával post generálneho riaditeľa Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra.
     Do funkcie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ho vymenovala vláda SR 8. novembra 2017.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku