Vedecký kvalifikačný stupeň

Vedeckí pracovníci na vysokých školách si zvyšujú svoju kvalifikáciu získaním vedeckého kvalifikačného stupňa IIa a I (VKS IIa alebo VKS I). Vedeckú kvalifikáciu priznáva Komisia Slovenskej akadémie vied pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov v súlade s vyhláškou č. 55/1977 Zb. o ďalšom zvyšovaní kvalifikácie a o hodnotení tvorivej spôsobilosti vedeckých pracovníkov.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku