V4 a agenda rezortu školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR sa každoročne zapája do výberového procesu v rámci štipendijného programu pre študentov z krajín V4 a nečlenských krajín EÚ susediacich s krajinami V4, ktorý je iniciovaný a organizovaný Medzinárodným vyšehradským fondom (MVF) v spolupráci s národnými ministerstvami školstva krajín V4.

Štipendiá určené pre študentov (bakalárske, magisterské a pomagisterké štúdium) a mladých vedeckých pracovníkov (post-graduate scholarships):

  1. Intra-Visegrad Scheme – pre študentov z jednej krajín V4 na štúdium v jednej z krajín V4
  2. In-Coming Scheme – pre študentov mimo krajín V4 (Albánsko, Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Boosna a Hercegovina, Gruzínsko, Kosovo, Moldavsko, Čierna Hora, Severné Macedónsko, Srbsko a Ukrajina) na štúdium do jednej z krajín V4.
  3. Out-Going Scheme – pre študentov z krajín V4 na štúdium v krajine mimo krajín V4 (Albánsko, Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Boosna a Hercegovina, Gruzínsko, Kosovo, Moldavsko, Čierna Hora, Severné Macedónsko, Srbsko a Ukrajina)

 

Viac informácií o štipendijmom porgrame

https://www.visegradfund.org/apply/mobilities/visegrad-scholarship/

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zároveň aktívne participuje na spolupráci s krajinami V4 aj formou športových súťaží olympijských nádejí V4 a tiež sa zástupcovia zúčastňujú na zasadnutiach riadiaceho výboru, kde prebieha vyhodnocovanie uvedenej aktivity.

Aktívna spolupráca sa tiež realizuje aj v oblasti mládeže – Slovenská republika spolupracuje s krajinami V4 a krajinami Východného partnerstva (EaP) na základe oficiálneho programu aktuálne predsedajúcej krajiny vo Vyšehradskej skupine.

Skočiť na začiatok stránky