V poslednej sekunde

Neprehliadnite dôležité termíny!
 
Termín Názov
30. jún športová organizácia je povinná zriadiť a obsadiť funkciu kontrolóra (zákon č. 440/2015 Z. z., § 10 ods. 1)
30. jún národný športový zväz je povinný zosúladiť svoje stanovy a predpisy upravujúce disciplinárne konanie a konanie o porušení pravidiel Svetového antidopingového programu so zákonom č. 440/2015 Z. z. o športe (zákon č. 440/2015 Z. z., § 106f ods. 1)
30. jún národný športový zväz je povinný zaslať správcovi informačného systému prehľad o uhradených pokutách uložených v disciplinárnom konaní príslušného národného športového zväzu alebo jeho členov za neslušnosti a výtržnosti účastníkov podujatia a za porušenie povinností organizátora podujatia alebo člena usporiadateľskej služby pri organizovaní podujatia určených príslušným športovým zväzom a o splnení povinnosti podľa odseku 3 ( zákon č. 1/2014, § 23 ods. 6)

 
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku