V poslednej sekunde

Neprehliadnite dôležité termíny!

30. jún 2022 - športová organizácia je povinná zriadiť a obsadiť funkciu kontrolóra (zákon č. 440/2015 Z. z., § 10 ods. 1)

30. jún 2022 - národný športový zväz je povinný zaslať správcovi informačného systému prehľad o uhradených pokutách uložených v disciplinárnom konaní príslušného národného športového zväzu alebo jeho členov za neslušnosti a výtržnosti účastníkov podujatia a za porušenie povinností organizátora podujatia alebo člena usporiadateľskej služby pri organizovaní podujatia určených príslušným športovým zväzom a o splnení povinnosti podľa odseku 3 ( zákon č. 1/2014, § 23 ods. 6)

30. september 2022 - posledný deň na podanie žiadosti o poskytnutie príspevku uznanému športu

Skočiť na začiatok stránky