V Martine vybudujú vedecký park pre biomedicínu

29.11.2013
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič spolu s rektorom Univerzity Komenského v Bratislave Karolom Mičietom podpísali dnes na pôde MŠVVaŠ SR Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Martinské centrum pre biomedicínu (BioMed Martin).
      Projekt sa týka vybudovania výskumného pracoviska pri Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Bratislave so sídlom v Martine, ktoré bude zamerané na oblasť neurovied, onkológie, molekulárnej medicíny a respirológie.
      Celkové náklady na realizáciu projektu BioMed Martin predstavujú sumu vyše 26,31 milióna eur. Finančné prostriedky budú poskytnuté z eurofondov vo výške takmer 22,37 mil. € a zo štátneho rozpočtu v objeme približne 2,63 mil. €. Vysoká škola prispeje z vlastných zdrojov čiastkou zhruba 1,31 mil. €.
     Projekt bude financovaný z operačného programu Výskum a vývoj. Termín ukončenia jeho realizácie je naplánovaný na 3. štvrťrok 2015.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku