Užitočné odkazy v oblasti športu

Národné športové centrum
Národné športové centrum zabezpečuje všestrannú starostlivosť o vybraných športových reprezentantov Slovenskej republiky a vybraných športovo talentovaných športovcov. Ďalej prevádzkuje informačný systém verejnej správy o športe a vykonáva vzdelávacie aktivity v športe

Antidopingová agentúra Slovenskej republiky
Antidopingová agentúra Slovenskej republiky plní úlohy v oblasti boja proti dopingu v športe v Slovenskej republike.

Informačný systém verejnej správy o športe

Informačný systém verejnej správy o športe (slovenský športový portál) obsahuje register športovcov, register športových organizácií a ďalšie informácie o športe.

Hlavný kontrolór športu
pracovisko: Stromová 9, 2. poschodie - vedľa materskej budovy ministerstva)

Poloha na mape (klik)

Ing. Alica Fisterová - hlavný kontrolór športu
kancelária č. 327
telefón: 02/59374625
e-mail: alica.fisterova@minedu.sk

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku