Užitočné odkazy v oblasti celoživotného vzdelávania

     Stránky sa zaoberajú vzdelávaním dospelých a presadzovaním ich spoločných záujmov, poskytujú informácie z oblasti vzdelávania, konferencií, kurzov a štúdií, aktivít v oblasti celoživotného a ďalšieho vzdelávania, projektov vzdelávacích a súvisiacich aktivít, medzinárodnej spolupráce v danej oblasti.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku