Úspešnosť domácich a zahraničných projektov k rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám

Odbor koordinácie vedy a techniky na vysokých školách spracúva časť podkladov potrebných na prípravu rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na príslušný rok, pri ktorých vychádza z poskytnutých údajov o grantovej úspešnosti v získavaní finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a z iných domácich zdrojov na riešenie výskumných projektov a z údajov o grantovej úspešnosti v získavaní finančných prostriedkov zo zahraničia na riešenie výskumných projektov v rámci medzinárodnej vedeckej a vedecko-technickej spolupráce a ostatných projektov (edukačných, umeleckých a pod.), ktoré verejné vysoké školy získali v danom období.

 • Úspešnosť domácich a zahraničných projektov k rozpisu dotácií na rok 2021
 • Úspešnosť domácich a zahraničných projektov k rozpisu dotácií na rok 2020
 • Úspešnosť domácich a zahraničných projektov k rozpisu dotácií na rok 2019
 • Úspešnosť domácich a zahraničných grantov k rozpisu dotácií na rok 2018
 • Úspešnosť domácich a zahraničných grantov k rozpisu dotácií na rok 2017
 • Úspešnosť domácich a zahraničných grantov k rozpisu dotácií na rok 2016
 • Úspešnosť domácich a zahraničných grantov k rozpisu dotácií na rok 2015
 • Úspešnosť domácich a zahraničných grantov k rozpisu dotácií na rok 2014
 • Úspešnosť domácich a zahraničných grantov k rozpisu dotácií na rok 2013
 • Úspešnosť domácich a zahraničných grantov k rozpisu dotácií na rok 2012
 • Úspešnosť domácich a zahraničných grantov za rok 2010
 • Úspešnosť domácich a zahraničných grantov za rok 2009
 • Úspešnosť domácich a zahraničných grantov za rok 2008
 • Úspešnosť domácich a zahraničných grantov za rok 2007
 • HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku