Úspešnosť domácich a zahraničných projektov k rozpisu dotácií na rok 2020

Odbor koordinácie vedy a techniky na vysokých školách spracúva časť podkladov potrebných na prípravu rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2020 s údajmi:

  • o výskumných aktivitách od subjektov verejnej správy
  • o výskumných aktivitách od iných subjektov, ako sú subjekty verejnej správy, a od subjektov zo zahraničia (mimo grantových schém)
  • o výskumných aktivitách v rámci zahraničných grantových schém
  • o úspešnosti v získavaní finančných prostriedkov na riešenie edukačných a ostatných nevýskumných projektov zo zahraničia
  • o úspešnosti v získavaní finančných prostriedkov na riešenie domácich nevýskumných projektov
Informácia k podkladom potrebných na prípravu rozpisu dotácií - metodický list
Tabuľka domácich a zahraničných projektov

Ministerstvo spracovalo podklady z verejných vysokých škôl o úspešnosti projektov za rok 2018.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku