Úspešnosť domácich a zahraničných grantov za rok 2009

Odbor vedy a techniky na vysokých školách spracúva časť podkladov potrebných na prípravu rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2010, ktoré získava z údajov zaslaných jednotlivými verejnými vysokými školami:

Ministerstvo spracovalo podklady z verejných vysokých škôl na vypracovanie návrhu rozpisu štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2010.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku