Úspešnosť domácich a zahraničných grantov za rok 2008

Ministerstvo spracovalo podklady z verejných vysokých škôl na vypracovanie návrhu rozpisu štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2009, ktoré boli verifikované jednotlivými vysokými školami.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku