Úspešnosť domácich a zahraničných grantov k rozpisu dotácií na rok 2014

Odbor vedy a techniky na vysokých školách spracúva časť podkladov potrebných na prípravu rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2014, ktoré získava z údajov zaslaných jednotlivými verejnými vysokými školami:

Ministerstvo spracovalo podklady z verejných vysokých škôl o úspešnosti domácich a zahraničných grantov za rok 2012. V závislosti od konečného znenia metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2014 niektoré údaje nemusia byť využité.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku