Úspešnosť domácich a zahraničných grantov k rozpisu dotácií na rok 2012

Ministerstvo zverejňuje podklady k rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2012, ktoré spracovalo z verifikovaných údajov o domácej a zahraničnej grantovej úspešnosti verejných vysokých škôl za určené obdobia uvedené v jednotlivých tabuľkách.

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku