USMERNENIE pre prijímateľa k realizácii opatrení v oblasti informovania a publicity OPV (Aktualizácia č. 3 zo dňa 29.7.2015) so sledovaním zmien


USMERNENIE pre prijímateľa k realizácii opatrení v oblasti informovania a publicity OPV (Aktualizácia č. 3 zo dňa 29.7.2015) so sledovaním zmien
Typ súboru:pdf
Velkosť:1043452
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku