Usmernenie k zápisu do 1. ročníka a prijímaniu detí na vzdelávanie v základnej škole na školský rok 2023/2024

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“) vydáva k zápisu do 1. ročníka základnej školy a prijímaniu detí na vzdelávanie v základnej škole na školský rok 2023/2024 nasledujúce usmernenie. Tento dokument sa vzťahuje na prijímanie detí na vzdelávanie v základnej škole bez ohľadu na zriaďovateľa.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky