Určenie termínu a formy na vypracovanie, predloženie a zverejnenie výročnej správy o činnosti verejnej vysokej školy za rok 2008


Určenie termínu a formy na vypracovanie, predloženie a zverejnenie výročnej správy o činnosti verejnej vysokej školy za rok 2008
Typ súboru:pdf
Velkosť:90221
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku