Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Upozornenie na podávanie ročných správ pokračujúcich projektov KEGA za rok 2017

Odbor vedy a techniky na vysokých školách opätovne upozorňuje na termín a informácie o podávaní ročných správ pokračujúcich projektov KEGA za rok 2017.
 
Vedúci projektu KEGA, ktorý bude pokračovať v riešení aj v roku 2018, je povinný najneskôr do 15.11.2017 do 14.00 hod. elektronicky podať ročnú správu prostredníctvom on-line systému e-KEGA na Portáli vysokých škôl a najneskôr do 3 pracovných dní po stanovenom termíne elektronického podania poslať poštou len podpísané a opečiatkované potvrdenie o podaní správy.