Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Dátum skončenia komplexnej akreditácie: 21. augusta 2009

Rozhodnutie o priznaní práva udeľovať absolventom študijného programu zodpovedajúci akademický titul

Rozhodnutie o odňatí práva udeľovať absolventom študijného programu zodpovedajúci akademický titul

Rozhodnutie o priznaní práva na uskutočňovanie habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov

Splnenie podmienok Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na začlenenie medzi univerzitné vysoké školy

Podpredseda vlády a minister školstva SR oznámil 03. marca 2010 Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici splnenie podmienok na ponechanie jej začlenenia medzi univerzitnými vysokými školami.