Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Univerzita Konštantína Filozofa otvorí nové priestory pre svojich študentov

05.12.2008

     Podpredseda vlády a minister školstva Ján Mikolaj sa v pondelok 8. decembra 2008 zúčastní na slávnostnom otvorení nových priestorov Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre.  Symbolické prestrihnutie pásky sa koná pri príležitosti dokončenia I. etapy výstavby Univerzitnej knižnice, Univerzitného pastoračného centra a novo zrekonštruovaných priestorov Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva.

Miesto a čas:
12.00 hod. - areál UKF Zobor, Dražovská cesta 4, Nitra (knižnica, pastoračné centrum)
14.00 hod. - Kraskova 1, Nitra (Fakulta soc. vied a zdravotníctva)