Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Učitelia sa zoznámia s novým šlabikárom

20.05.2015
     Prácu s novým Šlabikárom LIPKA a materiálmi, ktoré sú súčasťou jeho novej série, priblíži učiteľom plánovaný odborno–metodický seminár. Ten poradí pedagógom ako najefektívnejšie využívať novú pomôcku pri vyučovaní čítania a písania v 1. ročníku ZŠ.
    
Podujatie organizuje detašované pracovisko Metodicko-pedagogického centra v spolupráci s vydavateľstvom AITEC a uskutoční sa 26. mája 2015 v Nitre na Ul. kozmonautov 5. 
     Učitelia sa na seminári oboznámia s novým šlabikárom, jeho didaktickou koncepciou a metodikou vyučovania. Naučia sa ako pracovať s novými materiálmi v nácvičnom období (nácvik čítania a písania, čítanie s porozumením) a v zdokonaľovacom (čítankovom) období.