Učiace sa Slovensko

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 15. marca 2017 zverejnilo Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“, ktorý sa stal východiskom pre uskutočnenie zásadnej reformy školstva. Dokument vznikol na základe téz pre oblasť regionálneho a vysokého školstva, ktoré tím expertov predložil na pripomienkovanie v októbri a novembri 2016.
     Počas dvoch mesiacov verejného pripomienkovania k materiálu prišlo takmer 4 000 pripomienok, ktoré boli všetky vyhodnotené a po diskusii autorov boli akceptované alebo čiastočne akceptované pripomienky premietnuté do výslednej verzie dokumentu. V septembri 2017 spracovali autori finálnu verziu materiálu Učiace sa Slovensko“, ktorý poslúžil ako jedno zo základných východísk pre samotný Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania na roky 2018 - 2027.
Skočiť na začiatok stránky