Učebné nástroje a aplikácie

Meetingwords je jednoduchý textový editor pre web. Váš text, dokument je uložený na webe, kde ho môže upravovať viacero osôb súčasne. Všetky zmeny sú okamžite premietnuté na všetkých obrazovkách.
 
Socrative je jednoduchý nástroj na testovanie znalostí žiakov, ktorý pracuje na klasickom webovom rozhraní. Aj bez registrácie môžete vytvárať testy a kvízy.Kdispozícií je aplikácia pre študenta aj pedagóga.
 
Kahoot je online vzdelávací nástroj, ktorý sa využíva pri tvorbe súťažných kvízov, hlasovaní a otváraní diskusie. Tento nástroj je vhodný pre všetky vekové kategórie a výukové predmety. Pomôže zistiť úroveň vedomostí študentov.
 
Do pozornosti dávame zoznam vybraných softvérových aplikácií, ktoré boli hodnotené odborníkmi z Univerzity Komenského v Bratislave. Upozorňujeme, že hodnotiace závery sa vzťahujú na verzie softvérových diel z roku 2015.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku