Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Týždeň vedy a techniky - otvorenie seminára o EIT

21.11.2008

     Dňa 24. novembra 2008 v rámci prebiehajúceho Týždňa vedy a techniky na Slovensku prednesie podpredseda vlády SR a minister školstva Ján Mikolaj úvodný prejav k otvoreniu seminára „Európsky inovačný a technologický inštitút - smerovanie znalostných a inovačných spoločenstiev".
     Na seminári budú poprední európski predstavitelia diskutovať o obsahovej náplni a ďalšom smerovaní Európskeho inovačného a technologického inštitútu.

Miesto a čas:
Radisson SAS Hotel, Hviezdoslavovo nám. 3, Bratislava,
- tlačová konferencia 9.30,
- vystúpenie ministra školstva 10.00.