Týždeň dobrovoľníctva

  • Dátum: 18.09.2017
Vo viacerých slovenských mestách prebieha v dňoch 16. – 22. septembra 2017 Týždeň dobrovoľníctva. Heslom tohtoročného týždňa je „Dobro (ne)došlo“. Cieľom kampane je spopularizovať dobrovoľníctvo a prepojiť potenciálnych dobrovoľníkov s organizáciami, ktoré v dobrovoľníctve pôsobia v jednotlivých regiónoch a mestách.  Organizácie v tomto týždni poskytnú dobrovoľnícke aktivity priamo vo svojich priestoroch. Viac informácií o programe a zapojených inštitúciách v jednotlivých krajoch nájdete na http://www.tyzdendobrovolnictva.sk/.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku