Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Transformácia ústavov Slovenskej akadémie vied na verejné výskumné inštitúcie

     Komunikácia medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskou akadémiou vied v súvislosti s transformáciou ústavov SAV na verejné výskumné inštitúcie doplnená o ďalšie relevantné dokumenty.
  • Ďalšie súvisiace dokumenty