The implementation and development of internal quality assurance systems in Higher Education Institutions in Slovakia: actual state and challenges


The implementation and development of internal quality assurance systems in Higher Education Institutions in Slovakia: actual state and challenges
Typ súboru:pdf
Velkosť:252961
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku