Termíny školských prázdnin

Na základe §150, ods. 6 Zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“) MŠVVaŠ SR vydáva nasledovné pokyny k organizácii školského roka s termínmi školských prázdnin na tri po sebe nasledujúce školské roky 2021/2022 až 2023/2024 schválené ministrom školstva Branislavom Gröhlingom.
 

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2021/2022

Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

jesenné

27. október 2021

(streda)

28. október–

29. október 2021

2. november 2021

(utorok)

vianočné

22. december 2021

(streda)

23. december 2021

– 7. január 2022

10. január 2022

(pondelok)

polročné

3. február 2022

(štvrtok)

4. február 2022

(piatok)

7. február 2022

(pondelok)

jarné

Košický kraj, Prešovský kraj

18. február 2022

(piatok)

21. február –

25. február 2022

28. február 2022

(pondelok)

Bratislavský kraj, Nitriansky kraj Trnavský kraj

25. február 2022

(piatok)

28. február –

4. marec 2022

7. marec 2022

(pondelok)

Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj

4. marec 2022

(piatok)

7. marec –

11. marec 2022

14. marec 2022

(pondelok)

veľkonočné

13. apríl 2022

(streda)

14. apríl–

19. apríl 2022

20. apríl 2022

(streda)

letné

30. jún 2022

(štvrtok)

1. júl–

31. august 2022

5. september 2022

(pondelok)

 

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2022/2023

Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

jesenné

27. október 2022

(štvrtok)

28. október –

31. október 2022 október 2015

2. november 2022

(streda)

vianočné

22. december 2022

(štvrtok)

23. december 2022

– 5. január 2023

9. január 2023

(pondelok)

polročné

2. február 2023

(štvrtok)

3. február 2023

(piatok)

6. február 2023

(pondelok)

jarné

Bratislavský kraj, Nitriansky kraj,

Trnavský kraj

17. február 2023

(piatok)

 

20. február –

24. február 2023

27. február 2023

(pondelok)

Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj

24. február 2023

(piatok)

27. február –

3. marec 2023

6. marec 2023

(pondelok)

Košický kraj, Prešovský kraj

3. marec 2023

(piatok)

6. marec –

10. marec 2023

13. marec 2023

(pondelok)

veľkonočné

5. apríl 2023

(streda)

6. apríl –

11. apríl 2023

12. apríl 2023

(streda)

letné

30. jún 2023

(piatok)

1. júl –

31. august 2023

4. september 2023

(pondelok)

 

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2023/2024

Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

jesenné

27. október 2023

(piatok)

30. október–

31. október 2023

2. november 2023

(štvrtok)

vianočné

22. december 2023

(piatok)

23. december 2023

– 5. január 2024

8. január 2024

(pondelok)

jarné

Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj

16. február 2024

(piatok)

19. február –

23. február 2024

26. február 2024

(pondelok)

Košický kraj, Prešovský kraj

23. február 2024

(piatok)

26. február –

1. marec 2024

4. marec 2024

(pondelok)

Bratislavský kraj, Nitriansky kraj,

Trnavský kraj

1. marec 2024

(piatok)

4. marec –

8. marec 2024

11. marec 2024

(pondelok)

veľkonočné

27. marec 2024

(streda)

28. marec –

2. apríl 2024

3. apríl 2024

(streda)

letné

28. jún 2024

(piatok)

1. júl–

30. august 2024

2. september 2024

(pondelok)

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku