Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Systém duálneho vzdelávania


Od školského roku 2015/2016 majú žiaci stredných odborných škôl na Slovensku možnosť vzdelávať sa v systéme duálneho vzdelávania, s cieľom zvýšenia ich uplatniteľnosti na trhu práce. Toto umožňuje zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol dňa 14. júna 2018 novelizovaný. Medzi významné  úpravy patrí najmä:
 
Novelizovaný zákon nadobudol účinnosť 1. septembra 2018
 
  • Základné princípy systému duálneho vzdelávania
  • Rodič v systéme duálneho vzdelávania
  • Žiak v systéme duálneho vzdelávania
  • Ďalšie informácie